Žena v pleteném svetru odpočívá se psem na pohovce.

NÁŠ ZÁVAZEK PRO OCHRANU ZDRAVÍ ZVÍŘAT

Naše společnost se zaměřuje na ochranu zdraví zvířat a usiluje o to, aby v budoucnu žádná vláda ani regulační orgán nikde na světě nevyžadoval testování bezpečnosti kosmetiky pomocí laboratorních zvířat.

Jsme globální společnost a dodržujeme všechny regulační požadavky spojené s testováním na zvířatech všude, kde podnikáme. U kosmetických produktů, které prodáváme v Evropě, nedochází k testování bezpečnosti produktů na zvířatech v souladu se směrnicí EU zakazující takové testování.

 

Některé vlády a regulační orgány bohužel nadále vyžadují testy na zvířatech, přestože vybrané testování in-vitro spolu se získáním již dostupných bezpečnostních údajů činí testování na zvířatech nepotřebným. Právě v takových případech chceme pracovat na změně.

 

Naše společnost již 35 let podporuje vývoj testovacích alternativ, které jsou vědecky platné a mohou být přijaty orgány, které dohlížejí na nezávadnost. Jsme lídry v podpoře a podílení se na vývoji, ověřování a přijímání alternativních testovacích metod bez využití testování na zvířatech po celém světě. Ročně investujeme více než 1 milion dolarů do výzkumu těchto alternativních testovacích metod. Úzce spolupracujeme s regulačními orgány po celém světě, abychom porozuměli, jak mohou být testy bez použití zvířat začleněny do jejich bezpečnostních požadavků na spotřebitelské produkty. Naše úsilí bylo oceněno organizací PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Naše přesvědčení ve správnost alternativních možností testování nám umožnilo vyhlásit dobrovolné moratorium na testování našich produktů osobní péče pro dospělé na zvířatech. Toto moratorium je celosvětově platné od roku 1999.

Ilustrace otisku zvířecí tlapky

Pokračujeme také v našem závazku hledat a používat alternativní metody testování prostřednictvím podpory a zapojení se do Evropského partnerství pro alternativu pro zvířata (EPAA) a Institutu pro vědu in vitro (IIVS). Naše společnost aktivně sdílí výsledky práce na snížení používání zvířat a vývoji alternativ, aby tyto informace mohly pomoci ostatním při hledání způsobů, jak minimalizovat používání zvířat při testování.

 

Těšíme se na den, kdy všechny země uznají alternativní metody a všechny nezbytné studie bezpečnosti kosmetických produktů bude možné provádět bez použití zvířat. Budeme pokračovat v práci, aby ten den nastal co nejdříve.

 

Podrobnější informace k tomuto tématu naleznete na našich na našich webových stránkách www.colgatepalmolive.cz. v záložce „Udržitelnost“.